מצבת קבורה מאבן

להנצחת יקירנו בצורה המכובדת ביותר