מצבת קבורה כפולה מאבן חברונית מלוטשת

משולבת גרניט שחורה עם סיתות פראי בהיקפה