מצבה בזווית אנכית

שהכיתוב עליה נעשה על ידי אותיות עופרת חלק