Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

 

מצבה- מהי מצבה?

 

מצבה עשויה מאבן ואפשר לשלב בה עץ, מתכת וזכוכית בתוכה, המצבה משמשת להנצחת אדם מסוים בשתי דרכים מקובלות. האחת – מצבה הניצבת מעל קברו של האדם, ועליה כתובים ניתן לכתוב פרטים מסויימים, והשנייה – אבן אופקית אשר עליה ניתן לכתוב דברים נוספים.

 

מצבה ביהדות

 

הקמת מצבה מעל קברו של נפטר, על מנת לשמר את זכרונו בקרב החיים, בחלקה העליון של כל מצבה נהוג לכתוב מי המורשת שלו, לאחר מכן שמו של הנפטר ומתחתיו מופיעים שמות הוריו, תאריך הפטירה העברי ולאחר מכן מופיעות השנים בהן הוא חי בלועזית או במספרים. בתחתית נהוג להוסיף את ראשי התיבות תנצב"ה – תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. פעמים רבות בוחרים בני משפחתו או קרוביו של המנוח כיתוב לזכרו, הקדשה שיכולה להיות ציטוט מהתנ"ך, פתגם המזוהה עם תכונותיו של המנוח או הקדשה אישית שבחרו בני המשפחה והקרובים לכתוב.

 

 

גילוי מצבה

 

מצבה לא מונחת מעל הקבר מייד ביום הפטירה, אלא רק לאחר מספר ימים או במועד מאוחר יותר במהלך שנת האבל הראשונה – על פי בחירת המשפחה או הקרובים. זאת משום שבדרך כלל חולפים מספר ימים עד להכנתה על פי בקשת המשפחה או הקרובים. גילוי היחידה מצוין בדרך כלל בטקס קצר, הכולל אמירת תהילים ושיחות אודות הנפטר.

 

 

עלייה לקבר

 

עלייה לקבר מתבצעת, בדרך כלל, במועדים הבאים:

 

  • ביום השביעי – לאחר תום השבעה.

  • ביום השלושים (שלושים יום ממועד הפטירה) – היום שנקבע כיום שבו ניתן לסגור מעגל רגשי, בהתבסס על העובדה שהירח מתמלא כל 30 ימים. מתוך כך נולדה המחשבה היפה, כי 30 יום הוא זמן סביר והגיוני לסגירת מעגל רגשי, מעגל של אבלות. בתום 30 הימים הללו יכול האור להתחיל להפציע אל עבר האבלים, ולחזור ולמלא את חייהם בהדרגה.

  • עם סיומה של שנת האבל הראשונה.

  • אזכרה – עלייה לקבר כל שנה ביום הפטירה על מנת להזכיר ולזכור את הנפטר גם בשנים שלאחר פטירתו.

  • ביום שלפני ראש השנה וביום שלפני יום כיפור- מועדים בהם אנו נוהגים להתכנס בעצמנו, להיזכר באלה שכבר לא איתנו ולבקש מהם שיעתרו לטובתנו.

 

בכל פעם שאנו עולים לקבר, אנו ניצבים אל מול מצבה – מצבתו של אדם שהיה ואינו. מדובר על גלעד זיכרון דומם, שאומר את הכול, משום שהוא נושא את שמו של יקירינו, לעד. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 

אבן שאומרת הכול

 

ב. קדישאי הינה חברה המתמחה בבניית מצבות מסוגים שונים, בהתאמה אישית לבקשת משפחתו וקרוביו של הנפטר. מצבה יכולה להיות מצבת אבן סטנדרטית או מעוצבת, הכול על פי בקשתם המיוחדת של הקרובים, ובהתאמה אישית לנפטר, עליו השלום. החברה מקפידה לספק כל יחידה בזמן, תוך שיתוף מלא של המשפחות והקרובים בתהליך העבודה. השירות ניתן תוך התחשבות במשפחות האבלות, מתוך הבנה גמורה של המצב הכואב והרגיש. בתקווה שלא תזדקקו, אבל אם וכאשר כן – ב. קדישאי תייצר עבורכם מצבה מכובדת של זיכרון טהור, הזיכרון של יקירכם.