Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

 

3 עובדות על מצבות

 

 

המוות, לצערנו, הוא חלק מן החיים. לפיכך, רובנו ככולנו זכינו לראות כבר לא מעט מצבות בחיינו. אף על פי כן.

 

 

ואולי דווקא בשל כך, אנו נוטים להתייחס אליהן כמובן מאליו,

ולא להקדיש להן מחשבה רבה, עד שחס וחלילה יש בהן צורך.

במאמר לפניכם מרוכזות 3 עובדות על מצבות, שאולי יגרמו לכם לחשוב עליהן קצת אחרת.

 

        חומרים מהם מיוצרות מצבות

 

מצבות נועדות לשרוד לאורך שנים ארוכות – לכאורה, לנצח. לשם כך, הן נבנות בדרך כלל מחומרים עמידים, כאשר ה"פופולאריים ביניהם, הם אבן, שיש, אך גם ברזל, עץ ואפילו זכוכית. הסיבה לכך שאין הרבה תיעוד למצבות עץ בהן נעשה שימוש לאורך ההיסטוריה, היא שהן כמובן לא שורדות זמן כה רב. מצבות ברזל אינן כה פופולאריות בעיקר מסיבות של מוסכמות תרבותיות, אך גם מכיוון שברזל נוטה להחליד, וכפי שנראה, גם להיגנב. מצבות זכוכית אף הן אינן בשימוש נרחב, מן הסיבה הפשוטה שהזכוכית יקרה ומושכת יותר מדי תשומת לב. כמו כן, מטבע הדברים, איש לא ייצר לוח מצבה מזכוכית בלבד, שכן יש דברים שנאה להם יותר להישאר נסתרים.

מלבד העמידות של מצבות אבן, אחת מן הסיבות המנצחות לכך שסוגים שונים של אבן משמשים ליצירת מצבות היא העובדה שהן זמינות, והיו זמינות לכל אורך ההיסטוריה. לפיכך, הן משלבות זמינות ויעילות.

 

        גם מצבות לא "חיות" לנצח

 

אף על פי שמצבות נועדו "להנציח" את זכר הנפטרים, גם מצבות עמידות ביותר נתונות לתהליך טבעי של שחיקה. לפיכך, לא די בהקמת מצבה, אלא יש צורך גם באחזקת מצבות, כדי להבטיח שאלה תשרודנה לאורך זמן. ללא טיפול הולם, לא יחלוף זמן רב בטרם מצבות תושפענה על ידי חשיפה לרוחות ולאוויר המחמצן הכול, ללחות ולגשמים, לתנודה טבעית של הקרקע ואפילו להשחתה על ידי בני אנוש.

בדרך כלל החלק הראשון שאובד במצבות הוא הכיתוב. כאשר הוא חרוט על גוף המצבה, הוא נוטה להיעלם כאשר מצבה נשחקת. לפיכך במצבות שמורות נהוג לחדש עם חלוף השנים את הכיתוב. במקרים בהם הכיתוב מיוצר מברזל, הוא נוטה להחליד או להיגנב, ובכל מקרה, ללא תחזוקה הולמת, הוא פשוט לא מחזיק מעמד יותר מעשורים ספורים (כתלות, כמובן, בתנאים במקום).

 

        לא מתחת לכל מצבה יש מישהו

 

כפי שהוזכר קודם לכן, מצבות חשופות לתנודות טבעיות של האדמה. האדמה אינה סטטית, ונעה כל הזמן. לאורך זמן, תנודות אלו יכולות לגרום למצבות להיסדק ואף להישבר או ליפול כליל. במקרים מסוימים, תנודת האדמה יכולה "להסיע" אותה מרחק מה, ולמעשה ליצור מצב בו המצבה אינה עומדת עוד מעל האדם שאת זכרונו היא נועדה להנציח. עם זאת, תהליכים אלה לוקחים זמן, ולא מן הנמנע כי בכל מקרה, המצבה היא הזכר המשמעותי ביותר שנשאר במקום.

כמו כן, ישנם מקרים בהם לא נמצאת גופה מתחת למצבה כבר כאשר היא מוקמת. מקרים כאלה אופייניים לטקסי קבורה לאנשים אשר מקום מותם אינו ידוע ו/או שגופתם לא נמצאה או לא ניתן להביאה לקבורה.