Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

 

מנהגי אבלות

 

לא קל לאבד אדם שאהבתם והיה יקר לליבכם. נדרשת התמודדות עם האובדן על מנת להמשיך באופן תקין בחייכם. לשם כך נוצרו מנהגי אבלות. בזכות מנהגים אלה, הרבה יותר קל ופשוט לאבלים ולמנחמים לדעת כיצד עליהם לנהוג ולהתנער מתחושת המבוכה הכרוכה לעתים במצבים אלה.

 

חייגו עכשיו 

 

 

שני מועדים חשובים אשר בהם נוקטים מנהגי אבלות הם:

 

1. ביום הקבורה, כל קרוביו של הנפטר מלווים אותו בדרכו האחרונה. טקס זה נקרא "הלוויה".

2. אחת לשנה, בתאריך העברי של הפטירה, עולים לקברו של הנפטר ומתפללים לעילוי נשמתו. טקס זה נקרא "אזכרה".

 

 

בנוסף, לפי המסורת היהודית ניתן לחלק את זמן האבל לארבע תקופות, שבכל אחת מהן נוהגים מנהגי אבלות אחרים:

 

1. אנינות – לרוב, התקופה הקצרה ביותר. היא מתחילה עם מותו של האדם ונמשכת עד לקבורתו. בתקופה זו קרובי המשפחה של הנפטר עסוקים בהכנות לקראת הקבורה וכואבים את מותו של יקירם. לכן אין הם נדרשים לבצע מצוות "עשה". כמו כן, הם נמנעים מאכילת בשר ומשתיית יין, מרחצה, משימוש במוצרים קוסמטיים, מגזירת שיער, מהשתתפות בשמחה ומקיום יחסים אינטימיים.

2. שבעה – תקופה בת שבעה ימים המתחילה עם קבורתו של הנפטר. הימים נספרים משקיעת השמש ועד שקיעת השמש שלמחרת. כבר עם שובם של האבלים מבית העלמין לאחר קבורת הנפטר, מחכה להם סעודת הבראה שבה מוגשים מאכלים מעוגלים כדי להזכיר את המשכיותו של העולם וגלגל החיים. בנוסף, במהלך שבוע זה, נהוג שקרובי משפחה, חברים, קולגות ושכנים באים לבקר את האבלים ולנחם אותם ובידיהם מאכלים שאמורים לעזור לאבלים. כמו כן נהוג שהאבלים נמנעים מכל הנאה – הם אינם מתרחצים, מתגלחים, מסתפרים, משתמשים במוצרים קוסמטיים, נועלים נעלי עור או משתתפים בשמחות. כל אלה בטלים מכניסת השבת ועד צאתה. יש לציין שבמהלך השבוע הזה נהוג גם לתלות מודעות אבל כדי להקל על המבקרים לאתר את הבית, וכן נוהגים להשאיר את הדלת פתוחה בכל שעות היום.

3. שלושים – תקופה בת 30 ימים המתחילה עם קבורתו של הנפטר. בתקופה זו אמנם ניתן לחזור לעבודה. אך עדיין יש להימנע מלהסתפר, מלהתגלח ומללבוש בגדים חדשים. יש גם מי שמקפיד שלא להתרחץ במים חמים. יש גם מי שמקפיד שלא להשתתף באירועים משמחים. מנהג נוסף הוא שלא לשמוע מוסיקה. בתום 30 יום מהקבורה, המשפחה עולה לקבר הנפטר כדי לחנוך את המצבה.

4. שנת אבל – תקופה בת 365 ימים המתחילה עם קבורתו של הנפטר. עד תום שנה מיום הפטירה נוהגים שלא להשתתף בשמחות ובאירועים רבי משתתפים, לא לבלות ולא ללבוש בגדים חדשים.

 

 

ב. קדישאי הינה חברה המתמחה בבניית מצבות מסוגים שונים, בהתאמה אישית לבקשת קרוביו של הנפטר. החברה מקפידה לספק כל מצבה בזמן, תוך שיתוף מלא בתהליך העבודה. השירות ניתן תוך התחשבות באבלים והקפדה על מתן יחס אישי, מבין ואמפטי.