מצבת קבורה כפולה

המובנת בתוך קבורה אחת ובמרכז פרחים